УСПОРЕДЕН КОРПУС НА РУСКИ И БЪЛГАРСКИ ТЕКСТОВЕ


Използване на корпуса

        Корпусът е достъпен само с некомерсиална цел - може да се използва като източник на илюстративен материал за научни изследвания, речници, учебници, учебни помагала, като справочник в процеса на превода и др. При използване на примери е задължително позоваването на Корпуса, автора на произведението и преводача.катедра "Русистика" при ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"