УСПОРЕДЕН КОРПУС НА РУСКИ И БЪЛГАРСКИ ТЕКСТОВЕ

ЕКИП

 

д-р  Гочо Недев Гочев, ръководител на екипа

Професор в катедра „Русистика“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Автор на идеята за корпуса и речника на преводача и техните работни проекти. Научни интереси в областта на лексикологията и семантиката, лексикографията, морфологията и съпоставителното изучаване на руския и българския език. Чете лекции по съвременен руски език и съпоставителна руско-българска лексикология.

e-mail: gochev_g@abv.bg


 

д-р  Сийка Петкова Гочева

Доцент в катедра „Русистика“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Научни интереси в областта на лексикографията и морфологията; съпоставителна лексикология.

Чете лекции по съвременен руски език и историческа лингвистика на руския език; води занятия по практически руски език.

e-mail: sgocheva@abv.bg

д-р Светослав Любомиров Сивков

Главен асистент в катедра „Русистика“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Участие в разработката на идеята и работните програми на корпуса, в подравняването на успоредните текстове.

Научни интереси в областта на теорията на превода.

Чете лекции по теория на превода, води занятия по превод на публицистичен текст, устен превод, практически руски език.

Ползва руски, новогръцки и английски език.

e-mail: sivkov_sl@abv.bg


 

Магдалена Димитрова Ганчева

Главен асистент в катедра „Русистика“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Преподава практически руски език, съвременна руска лингвистика (лексикология и семантика, синтаксис), преддипломен семинар.

Научни интереси в областта областта на съвременния руски език, съпоставителна лексикология, лексикална семантика.

Автор на 25 научни публикации.

Ползва руски, немски и чешки език.

e-mail: magdagan@abv.bg


 

д-р Виктория Гочева Кънева

Главен асистент в катедра “Класически и източни езици и култури” във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Научни интереси в областта на теорията на превода и лексикологията.

Преподава практически новогръцки език, специализиран превод.

Автор на 15 научни публикации.

e-mail: vgotcheva_g@mail.bg


 

Иван Марков Златев

Асистент в катедра „Русистика” при Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”.

Преподава практически руски език, съвременна руска лингвистика (морфемика, морфология, синтаксис), публицистичен превод, технически превод.

Автор на 12 научни публикации.

Ползва руски и английски език.

e-mail: ivan-zlatev@narod.ru


 

Благовест Асенов Благоев

Асистент в катедра „Русистика” при Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”.

Преподава практически руски език и съвременна руска лингвистика (лексикология и семантика).

Автор на 12 научни публикации.

Ползва руски и френски език.

e-mail: blagovest-b@yandex.ru


 

Ваня Панева Иванова

Докторант към катедра „Русистика“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Научни интереси в областта на лексикалната семантика и теорията на превода.

Преподава практически руски език.

Ползва руски, испански и английски език.

e-mail: vania.ivanova1@gmail.com

 
 

 
Росен Любомиров Георгиев

Програмист в Xerox - Lexington, KY, USA, бивш асистент в катедра "Комуникационни и информационни системи" в НВУ "Васил Левски". Автор на 13 научни публикации и 60 софтуерни разработки.

Разработчик на програмата и сайта на проекта.
Ползва английски и руски език.

e-mail:
rosen_g@abv.bg


Рецензенти на проекта

доц. д-р Диана Дамянова-Долмова

доц. д-р Янко Бъчваров

доц. д-р Красимир Петров

 

 


катедра "Русистика" при ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"