УСПОРЕДЕН КОРПУС НА РУСКИ И БЪЛГАРСКИ ТЕКСТОВЕ

 

КОНТАКТИ

Пощенски адрес: катедра “Русистика” (корпус)

ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

ул. “Теодосий Търновски” 2

Велико Търново 5003

тел. +359/62/618 254

e-mail: rbcorpus.vtu@gmail.comкатедра "Русистика" при ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"