УСПОРЕДЕН КОРПУС НА РУСКИ И БЪЛГАРСКИ ТЕКСТОВЕ

НОВИНИ

Дата Етап от проекта Снимка от екрана
23.11.2014 Нов етап в развитието на проекта. Създаден е "Български-руски преводачески корпус". Нова версия 3.0 на програмата RBcorpus за синхронизация. Въведени са нови 11 български произведения и техните преводи на руски език. Добавена е възможност за търсене в българските оригинали. -
22.07.2010 Нова версия 2.10 на програмата RBcorpus за синхронизация и нова версия на сайта. Въведени са и са анализирани общо 42 произведения. Добавена е възможност за преглед на данните за всяко едно произведение. -
10.02.2010 Нова версия 2.9 на програмата - добавена е възможност за работа с две бази данни:
1. "Художествени и публицистични произведения" и
2. "Научни и научно-популярни произведения".
Превключването може да се осъществи както от сайта (при търсене), така и от програмата за синхронизация.

RBcorpus 2.9

03.11.2009 Нова версия 2.7 на програмата - включва меню "База данни" за директен достъп до данните за речниковите статии. Търсенето на словоформи е усъвършенствано в програмата и в сайта. -
04.04.2009 Подобрен е начинът за създаване на речникови статии. Създаден е списък с всички думи в текстовете, подредени в азбучен ред, включващ и честотата на срещане на всяка дума. -
04.02.2009 Оправен е проблем с подравняването на тектовете в базата данни. Включено е индексиране с цел по-бързо търсене. -
29.12.2008 Нова версия 2.0 на RBcorpus, която е усъвършенствана от гледна точка на дизайна и функционалността.
 

RBcorpus 2.0

23.12.2008 Създадена е версия 2.0 на RBcorpus. Програмата е усъвършенствана в няколко направления:
- нов начин за достъп до базата данни. Сега достъпът е вече през порт 80, с използване на
http протокол
- без нужда от използване на външната библиотека libmysql.dll
- ускоряване на операциите по четене/запис в базата данни от 20 до 50 пъти
- създаване на речник с рубрики и речникови статии
- нови възможности за подравняване и редактиране на текста
- автоматично обновяване през интернет при излизане на нова версия на програмата
В сайта са добавени данни за участниците в проекта.

RBcorpus 2.0

04.12.2008 Създадена е версия 1.5 на програмата"Руско-български преводачески корпус".
Добавени са следните нови възможности:
- съхраняване на текстовете в отдалечена база данни (на сървър);
- съхраняване на данни за автора, заглавието, годината на издаване и други данни както за руския текст, така и за българския превод;
- търсене на думи в руския текст и извеждане на резултатите в таблица заедно с българския текст;
- въведени са няколко произведения на А.П.Чехов и М.А.Булгаков;
- добавен е статус-индикатор за операциите, свързани със съхраняване на данните.

RBcorpus 1.5

17.10.2008 Започна създаването на програмата за подравняване на оригиналния и преводния текст. Снимка от екрана на програмата в пълен размер можете да видите като щракнете на показаната картинка (версия 1.0).
Възможности на програмата на тоя етап:
-отваряне и зареждане на файлове в текстов формат на руски и български език;
- подравняване на изреченията на руския и българския текст;
- съхраняване на текстовете на локалния компютър

RBcorpus 1.0катедра "Русистика" при ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"