УСПОРЕДЕН КОРПУС НА РУСКИ И БЪЛГАРСКИ ТЕКСТОВЕ

Финансова подкрепа

        Работата по Корпуса се осъществява с финансовата подкрепа на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", по линия на фонд "Научни изследвания" на Министерството на образованието и науката на Република България.катедра "Русистика" при ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"