УСПОРЕДЕН КОРПУС НА РУСКИ И БЪЛГАРСКИ ТЕКСТОВЕ

Как да търсим словоформата в базите данни?

Щракнете на „Търсене“

От менюто изберете базата данни:

1. Търсене в корпуса (руско-български).
     2. Търсене в корпуса (българско-руски).

В празния ред въведете:

1. „Търсене в корпуса (руско-български)“ търсената словоформа на руската дума.
     2. „Търсене в корпуса (българско-руски)“ търсената словоформа на българската дума.

Задайте допълнителните условия на търсенето:

• Разширено търсене
     • Точно търсене
     • Търсене в конкретен текст

Щракнете на „Търсене“.

При това положение в съответния подкорпус ще бъдат намерени всички употреби на търсената словоформа. В отворения прозорец ще се появят подравнените изречения, в които се среща търсената словоформа и нейните съответствия в преводния език.

Ако трябва да се установи преводът на съответствието в изходния език, щракнете по него и ще се отвори прозорец с преводите му.

Забележка. Тази операция е възможна само в случаите, ако съответствието е с повече от три букви.катедра "Русистика" при ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"