УСПОРЕДЕН КОРПУС НА РУСКИ И БЪЛГАРСКИ ТЕКСТОВЕкатедра "Русистика" при ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"