КОРПУС ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ РУССКИХ И БОЛГАРСКИХ ТЕКСТОВ

ДАННЫЕ О ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

1. Павел Вежинов. Бариерата

2. Павел Вежинов. Белият гущер

3. Богомил Райнов. Голямата скука

4. Богомил Райнов. Няма нищо по-хубаво от лошото време

5. Богомил Райнов. Денят не си личи по заранта

6. Андрей Гуляшки. Последно приключение на Авакум Захов

7. Павел Вежинов. Моят първи ден

8. Павел Вежинов. Нощем с белите коне

9. Богомил Райнов. Реквием за една мръсница

10. Богомил Райнов. Тайфуни с нежни имена

11. Богомил Райнов. Умирай само в краен случай

12. Богомил Райнов. Господин Никой

13. Димитър Димов. Осъдени души

14. Димитър Димов. Поручик Бенц

15. Йордан Радичков. Горещо пладне

16. Димитър Димов. Тютюн

17. Петър Константинов. Синият аметист

18. Агоп Мелконян. Via Dolorosa

19. Агоп Мелконян. Плач след болка

20. Иван Вазов. Под игогоКафедра русистики Великотырновского университета имени Святых Кирилла и Мефодия